© Boris Golz, Arnsberg DE

OPRAWY DLA ZAKŁADÓW O PODWYŻSZONYM RYZYKU POŻAROWYM

REGIOLUX oferuje w poszczególnych grupach produktów wiele opraw ze znakiem D według normy EN 60598-2-24. Oznacza to, że ich temperatura powierzchni nie przekracza limitu wymaganego przez zakłady o podwyższonym ryzyku pożarowym. Oprawy i instalacje oświetleniowe muszą być dobierane i wykonywane zgodnie z normą DIN VDE 0100-559.

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi instalacji elektrycznych do 1000 V (VdS 2046) zakładami o podwyższonym ryzyku pożarowym są pomieszczenia lub miejsca albo stanowiska w pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie pożarem wskutek:

• rodzaju obrabianych lub składowanych materiałów.
• obrabiania lub składowania łatwopalnych materiałów,
• gromadzenia się pyłu lub podobnych substancji.

To zagrożenie pożarem istnieje w obecności niebezpiecznej ilości łatwopalnych materiałów, które mogą ulec zapłonowi od podwyższonych wskutek użytkowania lub usterki temperatur elektrycznych środków produkcyjnych. 

Oprawy o ograniczonych temperaturach powierzchni oznakowane są znakiem klasy odporności pożarowej D. Systemy oświetleniowe są tak skonstruowane, aby żadne palne pyły lub włókna nie odkładały się w niebezpiecznej ilości i nie powodowały nagromadzenia ciepła. Ich sposób konstrukcji wyklucza rozgrzewanie się do temperatur zapłonu pyłu lub włókien. Szczelność ich konstrukcji spełnia zatem wymagania stopnia ochrony przynajmniej IP5X, a w przypadku palnych cząstek ciała stałego IP4X. Konstrukcyjnie uniemożliwione jest także przypadkowe wypadnięcie elementów lub podzespołów. Oprawy należy chronić przed obciążeniami mechanicznymi.

Budowa instalacji oświetleniowej określona jest w normie DIN VDE 0100-559. Są w niej podane określone wymagania dotyczące planowania i montażu instalacji. Oznakowaniu klasy odporności pożarowej D towarzyszy zobowiązanie do dokładnego przestrzegania procedur montażu, które jako producent opraw opisujemy szczegółowo w instrukcji montażu. W razie potrzeby zawarte są w nich także dane na temat niezbędnych odstępów bezpieczeństwa.

Ponadto podane są różne środki, które skutecznie chronią przed powstaniem uszkodzeń izolacji i ich konsekwencjami oraz zapewniają bezpieczne działanie instalacji elektrycznych w tych obszarach.

Podczas wyboru, planowania i montażu opraw w zakładach o podwyższonym ryzyku pożarowym muszą być przestrzegane zasadnicze wymagania. Przede wszystkim musi zostać poprawnie zinterpretowane pojęcie substancji łatwopalnych.

elektrische anlagen.pdf
ściąganie
Instalacje elektryczne w zakładach o podwyższonym ryzyku pożarowym i stwarzane przez nie ryzyka — wytyczne ubezpieczenia mienia

NASZE OPRAWY ZE ZNAKIEM D

Przepisy bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych do 1000 V
Sicherheitsvorschriften bis 1000V.pdf
22.08.2019 | 982,51 kB