POLITYKA PRYWATNOŚCI REGIOLUX GMBH

Regiolux GmbH cieszy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową oraz okazali zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Regiolux GmbH przetwarza otrzymane dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych oraz z przepisami niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) i niemieckiej ustawy o ochronie danych.

Poniżej opisujemy, które dane będą przetwarzane podczas Państwa odwiedzin na stronie internetowej firmy Regiolux.


1. Administrator danych
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Regiolux GmbH. Odnośne wyjątki są omówione w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

Nasze dane kontaktowe:
Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg

Postfach (Skrytka pocztowa) 60
D 97484 Königsberg

T +49 9525 89 0
F +49 9525 89 7

wwww.regiolux.de
info@regiolux.de

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są przedstawione w punkcie 20 poniżej.


2. Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają poszczególne informacje osobiste lub rzeczowe określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe obejmują informacje takie jak adres IP, prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy datę urodzenia. Informacje, które nie są bezpośrednio powiązane z Państwa prawdziwą tożsamością – np. ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników strony, nie są danymi osobowych.


3. Przetwarzanie danych osobowych
Podczas odwiedzin na stronie internetowej Regiolux tymczasowo przetwarzamy i zapisujemy różnego rodzaju dane, w tym dane dotyczące połączenia z komputerem wysyłającym zapytanie, strony internetowe, które Państwo u nas wybrali, oraz datę i czas trwania wizyty na stronie. Poza tym uzyskujemy dane identyfikacyjne używanej przez Państwa przeglądarki, systemu operacyjnego oraz strony internetowej, z której nas Państwo odwiedzili. Dane osobowe takie jak Państwa imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, funkcja, branża, numer telefonu lub adres e-mail będą zbierane tylko wtedy, gdy podadzą nam je Państwo dobrowolnie w ramach rejestracji, ankiety lub wymogu informacyjnego.


4. Związane z określonym celem wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych
Przekazane przez Państwa dane osobowe firma Regiolux GmbH wykorzystuje – wyłącznie w wymaganym zakresie – w celu technicznej administracji stroną, świadczenia usług, zarządzania klientami, przeprowadzania ankiet dotyczących produktów i działań marketingowych.


5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniona od konkretnego celu przetwarzania danych.

  • Techniczna administracja stroną
    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w powyżej określonym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Świadczenie usług
    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w powyżej określonym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • Newsletter
    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w powyżej określonym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO


6. Przekazywanie danych osobowych
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do zawarcia umowy lub jednoznacznie wyrazili Państwo na to zgodę. Na przykład przy zamówieniu produktów konieczne może być przekazanie Państwa adresu i danych zamówienia naszym hurtownikom. W przypadku gdy współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami, podlegają oni precyzyjnym kryteriom doboru i zgodnie z art. 28 RODO są zobowiązani do przestrzegania wszelkich przepisów o ochronie danych osobowych.

7. Wykorzystywanie plików cookie
Niektóre nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy indywidualnie dostosowywać naszą stronę internetową do każdego użytkownika. Dane, które wykorzystuje plik cookie, np. hasło dostępu, zostają zapisane na Państwa komputerze. Jeśli nie życzą sobie Państwo używania plików cookie, prosimy o zmianę odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej.


8. Newsletter
Jeśli chcą Państwo pobrać newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail oraz informacji, na których podstawie będziemy mogli zweryfikować, czy są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail i czy zgadzają się Państwo na otrzymywanie newslettera (metodą double opt-in). W celu personalizacji newslettera zapisujemy Państwa dane osobowe, np. imię, nazwisko i nazwę firmy. Te dane wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby wysyłki żądanych informacji oraz udokumentowania Państwa zgody. Udzieloną zgodę na zapisywanie danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie na potrzeby wysyłki newslettera mogą Państwo w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość, na przykład poprzez link „Rezygnacja” w newsletterze. Zarządzanie naszym newsletterem oraz jego wysyłkę zlecamy zewnętrznemu usługodawcy. Oczywiście został on starannie wybrany i zgodnie z art. 28 RODO jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów o ochronie danych osobowych.
 

9. Ocena statystyczna
Strona internetowa Regiolux wykorzystuje otwarte oprogramowanie Matomo. Matomo jest narzędziem analityki internetowej, wykorzystywanym do oceny statystycznej sesji użytkowników. To oprogramowanie analityczne jest skonfigurowane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Matomo wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są tymczasowo zapisywane na komputerze. Zawarte w plikach cookie informacje dotyczące użytkowania są przekazywane do nas anonimowo i wykorzystujemy je do poprawy naszej oferty internetowej. Państwa adres IP zostaje przy tym skrócony. Pozyskane informacje dotyczące użytkowania są przesyłane na nasz własny serwer i nie są przekazywane osobom trzecim. Mogą Państwo dezaktywować wykorzystywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Jednak wówczas mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej.

Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych pozyskanych za pośrednictwem oprogramowania Matomo w powyżej określony sposób oraz w powyżej opisanym celu. Dostęp do tych zanonimizowanych danych mają wyłącznie uprawnione osoby.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na gromadzenie danych za pośrednictwem oprogramowania Matomo, mogą Państwo wyłączyć tę funkcję, klikając „Dezaktywuj ocenę statystyczną” poniżej. Wówczas na Państwa komputerze zostaje zapisany plik cookie „opt-out”, który przekazuje do oprogramowania Matomo informację, aby nie gromadzić żadnych danych dotyczących użytkowania.

Uwaga: jeśli wykasują Państwo pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, konieczna może okazać się ponowna dezaktywacja.

Dezaktywuj ocenę statystyczną Matomo

Informacje dotyczące ochrony prywatności B2B Media Post View Tracking

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie DoubleClick firmy Google (Floodlights). Doubleclick jest usługą Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce użytkownika. Do przeglądarki użytkownika zostaje przypisany pseudonimizowany numer identyfikacyjny (ID). Pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

Pliki cookie są stosowane do sporządzania raportów dotyczących korzystania z tej strony internetowej. Uzyskiwane dane są wykorzystywane do celów statystycznych w zanonimizowanej formie. W przypadku gdy użytkownik chce zapobiec stosowaniu plików cookie, może pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną w punkcie rozszerzenie do dezaktywacji DoubleClick pod następującym łączem. Dostępna jest również opcja dezaktywacji plików cookie Doubleclick na stronie Digital Advertising pod następującym łączem.

 

LOGIN

Zapisane na tej stronie internetowej dane logowania służą do weryfikacji logującego się użytkownika, a także do sprawdzenia poprawności działania. Ponadto uwzględnione są aspekty bezpieczeństwa.

10. Bezpieczeństwo danych
Zarówno nasi pracownicy, jak i nasi podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufności oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Regiolux GmbH podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed utratą, zmianą, zniszczeniem oraz nieuprawnionym dostępem lub przekazaniem. Nasze środki bezpieczeństwa są nieustannie udoskonalane wraz z postępem technicznym.


11. Okres przechowywania danych
Zasadniczo przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne w celu realizacji naszej oferty internetowej oraz powiązanych usług, lub dopóki mamy prawnie uzasadniony interes w ich dalszym przechowywaniu (np. po realizacji umowy możemy mieć jeszcze prawnie uzasadniony interes w marketingu pocztowym). Dane zostają skasowane po upływie ustawowych lub umownych terminów przechowywania (np. terminów przechowywania określonych w przepisach podatkowych lub handlowych). Dane, które nie podlegają wymogowi przechowywania, zostają skasowane po zakończeniu opisanego celu.


12. Prawa użytkowników
Użytkownikom naszej strony internetowej przysługują różne prawa. Aby z nich skorzystać, prosimy użyć informacji przedstawionych w sekcji „Kontakt”. Prosimy przy tym dopilnować, abyśmy mogli jednoznacznie Państwa zidentyfikować.


13. Prawa do dostępu, sprostowania lub usunięcia danych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) w dowolnym momencie mogą Państwo otrzymać na żądanie bezpłatną informację pisemną, które Państwa dane (np. imię i nazwisko, adres) są przechowywane. Oprócz tego mają Państwo prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych, o ile spełnione są wymagania ustawowe w tym zakresie. Prawo do usunięcia nie dotyczy jednak na przykład zapisanych danych dotyczących procesów handlowych, które podlegają ustawowemu wymogowi przechowywania.


14. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.


15. Prawo sprzeciwu
Ponadto przysługuje Państwo prawo do wyrażenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. W takim przypadku przerwiemy przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw.


16. Prawo do przenoszenia danych
Oprócz tego zapewniamy, na żądanie, przenoszenie Państwa przekazanych danych osobowych poprzez udostępnienie powszechnie stosowanego formatu danych, który nadaje się do przetwarzania komputerowego.


17. Wycofanie zgody
Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, której udzielili nam Państwo na potrzeby realizacji jednego lub kilku określonych celów. Nie wpływa to na zgodność przetwarzania Państwa danych z prawem aż do wycofania zgody.


18. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób wyłącznie automatycznie tylko wtedy, gdy jest to wymagane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz gdy ogólnie nie wywołuje to dla Państwa żadnych skutków prawnych lub zbliżonych.


19. Wnoszenie skarg do organów nadzorczych
Jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo wnieść skargę do właściwych organów nadzorczych. W tym celu mogą Państwo zgłosić się do organu ds. ochrony danych, właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub kraju związkowego, lub do organu ds. ochrony danych, właściwego dla nas. Takim organem jest:

Urząd ds. nadzoru nad ochroną danych kraju związkowego Bawarii
(Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Telefaks: +49 (0) 981 53 98 1300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de


20. Kontakt
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, propozycje lub zastrzeżenia, mogą Państwo zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych. Zalecamy, aby informacje poufne przekazywać wyłącznie drogą pocztową.

Inspektor ochrony danych w firmie Regiolux GmbH
Hans-Jürgen Ullrich
Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
datenschutz@regiolux.de
T +49 9525 89 459
F +49 9525 89 615