9. INSTRUKCJE UTYLIZACJI

W imieniu Regiolux GmbH firma Interseroh Dienstleistungs GmbH zajmuje się odbiorem i utylizacją materiałów opakowaniowych (www.interseroh.com). Interseroh ma numer producenta 80019.
W celu spełnienia prawnego obowiązku odbioru produktów firma Regiolux GmbH jest zarejestrowana pod nr 16667402 w rejestrze złomu elektrycznego (EAR). Podmiotem zajmującym się utylizacją opraw jest firma Interseroh Dienstleistungs GmbH.  Koszty związane z dostawą ponosi wyłącznie zamawiający.