8. OPRAWY

8.1 UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Oprawy Regiolux mogą być wyposażane tylko w źródła światła podane na tabliczce znamionowej oraz w dokumentach homologacyjnych. Montaż innych lamp, jak LED lub adaptery T5, stanowi użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i może powodować pogorszenie skuteczności oraz niebezpieczne sytuacje. Z tytułu ustawowego obowiązku obserwacji produktu na mocy § 6 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie produktów jednoznacznie informujemy o tych zagrożeniach. Odpowiedzialność za szkody w takim przypadku ponosi wyłącznie operator instalacji.

8.2 SZCZEGÓLNE WARUNKI PRACY

Oprawy podlegają działaniu wielu czynników zewnętrznych. W pewnych sytuacjach może to oznaczać utrudnione warunki pracy dla opraw wpływające np. na trwałość opraw i lamp. Czynniki takie mogą powodować pewne ograniczenia, a nawet unieważnienie gwarancji. Producent może udzielić informacji dotyczących wpływu takich szczególnych warunków pracy na oprawy. Poniżej zamieszczamy krótki przegląd wybranych przykładów.

8.2.1 Zasilanie sieciowe

Oprawy Regiolux są przystosowane do zasilania napięciem przemiennym 230 V i 50 Hz o przebiegu sinusoidalnym (patrz punkt 8.6.). W specyficznych przypadkach (np. za granicą) zasilacze muszą zostać dopasowane do faktycznych parametrów napięcia zasilającego. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na projekt istniejącej sieci i jej wartości / tolerancje. Dotyczy to także zaburzeń w sieci. Zwłaszcza przepięcia mogą w skrajnych przypadkach spowodować zniszczenie elementów. Źródła zakłóceń należy w razie potrzeby wyeliminować w uzgodnieniu z zakładem energetycznym.

8.2.2 Kompatybilność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) obejmuje zarówno odporność opraw na zakłócenia z zewnętrznych źródeł, jak i działanie zakłócające na systemy inne niż oświetlenie. W tym względzie w różnych normach wyznaczane są odpowiednie wartości graniczne. Mimo zachowania tych wartości granicznych przy niekorzystnych warunkach pracy może dojść sporadycznie do pewnych zakłóceń (np. transmisji radiowej). W takich przypadkach należy zbadać odporność elektrourządzeń na zakłócenia. Czasami zakłócenia można wyeliminować, zwiększając odległość między oprawą a elektrourządzeniem lub zmieniając pasmo częstotliwości transmisji sygnału.

8.2.3 Temperatura powietrza

Oprawy Regiolux są przystosowane do pracy w temperaturze powietrza 25°C (patrz punkt 8.6.). Gdyby w praktyce temperatura panująca w pomieszczeniu miała być całkiem inna (np. chłodnie, hale fabryczne z ciepłem procesowym), należy się do nas zwrócić, abyśmy mogli ustalić, na ile wybrane oprawy będą mogły zostać dopuszczone do pracy w danych warunkach temperaturowych. Użytkowanie w podwyższonej temperaturze powietrza może w szczególności powodować awarie, np. elektronicznych stateczników (patrz punkt 7.1.2). Mogą być wtedy wymagane oprawy specjalne.

8.2.4 Czynniki chemiczne

Obecność pewnych substancji chemicznych w atmosferze otoczenia może w różny sposób wpływać na lampy, oprawy i instalacje oświetleniowe.

8.2.4.1 Odporność tworzyw sztucznych

Tabela odporności przedstawia przegląd odporności chemicznej najważniejszych tworzyw stosowanych w konstrukcji opraw. Parametry odporności chemicznej dotyczą temperatury powietrza około 22°C.
Do czyszczenia rynienki/korpusu najlepiej jest stosować słaby roztwór odpowiedniego środka. Stosowanie chemicznych środków czyszczących jest dozwolone z pewnymi ograniczeniami.

8.2.4.2 Odporność elementów elektronicznych i diod LED

Chemikalia mogą w pewnych warunkach wpływać także na elementy elektroniczne, płytki drukowane i diody LED. Oprawy z elementami elektronicznymi i płytkami mogą przykładowo zostać uszkodzone wskutek podwyższonego stężenia amoniaku w atmosferze. Także diody LED mogą być wrażliwe na działanie czynników chemicznych. Za krytyczne uznawane są przykładowo atmosfery o podwyższonej zawartości związków siarki lub chlorków, które mogą powodować zmętnienie, przebarwienie lub zmniejszenie trwałości.

Środek czyszczący PMMA PC
Ajax odporność odporność
Klej uniwersalny odporność z ograniczeniami
Dor odporność odporność
Fewa odporność odporność
Płyn do układania włosów odporność odporność
Lakier do paznokci/Zmywacz do lakieru do paznokci brak odporności brak odporności
Tetrachloroeten brak odporności brak odporności
Persil odporność z ograniczeniami
Plexiklar odporność odporność
Pril odporność odporność
Sidolin brak odporności odporność
Olej silikonowy odporność odporność
Spüli z ograniczeniami odporność
Tri brak odporności brak odporności

 

Substancja chemiczna    Poliester    Szkło akrylowe Poliwęglan
Aceton brak odporności brak odporności brak odporności
Alifatyczne węglowodory z ograniczeniami z ograniczeniami odporność
Alkohol do 30% odporność odporność odporność
Stężony alkohol z ograniczeniami brak odporności brak odporności
Amoniak 25 % brak odporności beständig brak odporności
Kwas akumulatorowy odporność odporność odporność
Anilina brak odporności brak odporności brak odporności
Aromatyczne węglowodory z ograniczeniami brak odporności brak odporności
Eter z ograniczeniami brak odporności brak odporności
Octan etylu (ester) brak odporności brak odporności brak odporności
Benzyna (do czyszczenia) odporność odporność odporność
Benzol brak odporności brak odporności brak odporności
Piwo odporność odporność odporność
Krew odporność odporność odporność
Kwas bromowy brak odporności brak odporności brak odporności
Chloroform brak odporności brak odporności brak odporności
Chlorofenol brak odporności brak odporności brak odporności
Olej napędowy, ropa naftowa odporność odporność z ograniczeniami
Dioksan odporność brak odporności brak odporności
Kwas octowy do 5% odporność z ograniczeniami odporność
Kwas octowy do 30% odporność brak odporności z ograniczeniami
Gliceryna odporność odporność z ograniczeniami
Glikol odporność odporność odporność
Glysantin odporność odporność odporność
Dwutlenek węgla odporność odporność odporność
Tlenek węgla odporność odporność odporność
Mleko wapienne odporność odporność z ograniczeniami
Płyn fizjologiczny odporność odporność odporność
Ketony brak odporności brak odporności brak odporności
Lizol brak odporności brak odporności brak odporności
Woda morska odporność odporność odporność
Chlorek metylenu brak odporności brak odporności brak odporności
Metanol brak odporności brak odporności brak odporności
Sole metali i ich wodne roztwory odporność odporność odporność
Soda kaustyczna 2 % z ograniczeniami odporność brak odporności
Soda kaustyczna 10 % brak odporności odporność brak odporności
Eter naftowy odporność odporność z ograniczeniami
Pirydyna brak odporności brak odporności brak odporności
Fenol brak odporności brak odporności brak odporności
Kwas azotowy do 10% odporność odporność odporność
Kwas azotowy od 10 do 20% z ograniczeniami z ograniczeniami z ograniczeniami
Kwas azotowy od 20% brak odporności brak odporności brak odporności
Kwas solny do 20% odporność odporność odporność
Kwas solny od 20% odporność odporność z ograniczeniami
Kwas siarkowy do 50% odporność odporność odporność
Kwas siarkowy do 70% odporność z ograniczeniami z ograniczeniami
Kwas siarkowy od 70% brak odporności brak odporności brak odporności
Kwas siarkawy do 5% z ograniczeniami z ograniczeniami brak odporności
Siarkowodór odporność odporność odporność
Ług mydlany odporność odporność odporność
Soda odporność odporność odporność
Syntetyczne mydliny odporność odporność z ograniczeniami
Terpentyna odporność z ograniczeniami z ograniczeniami
Czterochlorek węgla odporność brak odporności brak odporności
Woda do 60°C odporność odporność odporność
Nadtlenek wodoru do 40% brak odporności brak odporności z ograniczeniami
Nadtlenek wodoru powyżej 40% brak odporności z ograniczeniami z ograniczeniami
Ksylen brak odporności brak odporności brak odporności

 

8.2.5 Oprawy do zabudowy

Warunkiem montażu naszych opraw jest, aby dana konstrukcja sufitu była w stanie utrzymać masę opraw i była zdatna do tego celu.

8.2.6 Odgłosy

Należy pamiętać, że z jednej strony oprawy wzbudzane przez fale dźwiękowe mogą wpaść w rezonans. Wtedy, zależnie od lamp i zasilaczy, mogą wydawać odgłosy, które mogą też być powodowane przez roszerzanie cieplne. Jeśli oprawy mają zostać zamontowane w miejscach o wysokich wymaganiach akustycznych (studia dźwiękowe, sale prób, sale modlitw itp.), należy w tej sprawie zwrócić się do nas.

8.3 OPTYKI OPRAW I ICH ZASTOSOWANIE

8.3.1 Central.Line.Optic

Central.Line.Optic jest to soczewka podwójna lub dwuledowa, działająca na zasadzie całkowitego odbicia („total internal reflection”), w skrócie TIR, a więc umożliwia uzyskanie ekstremalnie wysokiej sprawności. Szczytowa sprawność zapewnia skuteczność świetlną oprawy do 195 lm/W. Kształt soczewki dostosowany precyzyjnie do zastosowania zapewnia optymalne wartości przeciwdziałania olśnieniu, potwierdzone wartością UGR. Diody LED są umieszczone bardzo gęsto i tworząc jedną linię, dają przekonujący efekt. Powstający dzięki temu równomierny rozsył światła z bocznym rozjaśnieniem krawędzi zmniejsza kontrast jasno-ciemno w oku obserwatora, pogłębiając pozytywne wrażenie. Jest to technika świetlna dostępna w wersjach szerokostrumieniowych (kąt promieniowania 95° symetryczny obrotowo), wąsko-szerokostrumieniowych (C0 80° C90 75°) i wąskostrumieniowych (C0 25° C90 100°). Inne zalety tej techniki świetlnej wykonanej ze szkła akrylowego to mocowanie bez użycia śrub, łatwe czyszczenie powierzchni oraz przezroczyste uszczelnienie IP54 do zastosowań do IP54. Central.Line.Optic obsługuje wiele różnych zastosowań w przemyśle, logistyce, handlu, edukacji i biurach.

8.3.2 Individual.Lens.Optic

W połączeniu LED i soczewki punktowej powierzchnia czynna soczewki znajduje się tylko nad samymi punktami świetlnymi LED, a nie nad całą płytką. Soczewki punktowe ze szkła akrylowego (PMMA) mają specjalnie ukształtowaną powierzchnię o konkretnych parametrach techniki świetlnej, która powoduje, że światło jest precyzyjnie kierowane, odseparowywane i rozsyłane. Soczewki punktowe są uważane za niezwykle skuteczną metodę kierowania światła o wysokiej sprawności z optymalną dookólną eliminacją zjawiska olśnienia. Rozsył światła może być m.in. szeroko-, wąsko- i bardzo wąskostrumieniowy (oświetlenie korytarza w magazynie wysokiego składowania). Krzywa rozsyłu światła może być także podwójnie asymetryczna. Ta ostatnia metoda jest preferowana w salach sprzedaży, jak sklepy dyskontowe lub specjalistyczne, i umożliwia poprzez pionową iluminację ukierunkowane rozjaśnienie towarów po obu stronach korytarzy. Symetrycznie rozsyłające światło oprawy z soczewkami punktowymi znajdują zastosowania także w przemyśle, np. w halach fabrycznych i magazynowych. Pod względem wyglądu oprawy LED pozostaje widocznym punktem świetlnym.

8.3.3 Linear.Lens.Profil

Ta forma soczewek ze szkła akrylowego (PMMA) znajduje zastosowanie głównie w technice świetlnej linearnych modułów LED. Soczewki linearne mają specjalnie ukształtowaną powierzchnię o konkretnych parametrach techniki świetlnej, która powoduje, że światło jest precyzyjnie kierowane, odseparowywane i rozsyłane. Soczewki linearne są uważane za niezwykle skuteczną metodę kierowania światłą o wysokiej sprawności. Rozsył światła może być m.in. szeroko-, wąsko- i bardzo wąskostrumieniowy (oświetlenie korytarza w magazynie wysokiego składowania). Krzywa rozsyłu światła może być także podwójnie asymetryczna. Ta ostatnia metoda jest preferowana w salach sprzedaży, jak sklepy dyskontowe lub specjalistyczne, i umożliwia poprzez pionową iluminację ukierunkowane rozjaśnienie towarów po obu stronach korytarzy. Symetrycznie rozsyłające światło oprawy z soczewkami linearnymi znajdują zastosowania także w przemyśle, np. w halach fabrycznych i magazynowych. Pod względem wyglądu soczewka linearna jest postrzegana jako linia świetlna.

8.3.4 Soczewka Fresnela

Ta soczewka odznacza się specyficzną schodkową falistą powierzchnią. Uformowana jako soczewka linearna pod względem konstrukcyjnym stanowi szybkę ze szkła akrylowego (PMMA) o konketnych parametrach techniki świetlnej i jest stosowana m.in. w oprawach LED. Światło jest skupiane i poprzez różne kąty załamania odseparowywane w sposób ukierunkowany, przy czym możliwe są także podziały asymetryczne. Przydaje się to np. w oprawach meblowych do oświetlenia gzymsowego lub do oświetlenia pionowych powierzchni.

8.3.5 Wielowarstwowa technika świetlna

Takie kierowanie światłem opiera się na inteligentnym połączeniu różnych warstw folii, które dzięki swym specjalnym właściwościom zapewniają uzyskanie żądanej ogólnej charakterystyki światła. Celem jest uniknięcie niepożądanej luminancji punktowej poprzez ukierunkowane rozpraszanie – w jednej lub dwóch warstwach – aby uzyskać delikatny i jednorodny wygląd w oku obserwatora. Dodatkowo istnieje specjalnie opracowana warstwa kierująca światło, która zapewnia odpowiednie przeciwdziałanie olśnieniu. Technologia wielowarstwowa umożliwia doskonałe wartości przeciwdziałania olśnieniu przy UGR ≤19 i luminancji < 3000 cd/m² i to przy stosunkowo małych powierzchniach wylotu światła.

8.3.6 Szybka mikropryzmatyczna

Zgodnie z zasadą zasilania krawędziowego, chipy LED oprawy nie są tradycyjnie ustawione w kierunku powierzchni wylotu światła, tylko najpierw łączą swoje światło z boku w wielowarstwową technikę świetlną. Światło jest dalej odbijane za pomocą szybki transportującej światło, a następnie kierowane celowo w górę i w dół. Jeśli nie ma być generowany udział światła pośredniego lub ma być on generowany tylko w ograniczonym stopniu, szybka jest wyposażona w dodatkowe obszary odbijania światła na wierzchu. Na dole technikę wielowarstwową uzupełnia wysoce efektywna szybka mikropryzmatyczna z obliczonymi pryzmatami. Zapewnia to oświetlenie kompatybilne z ekranami przy redukcji luminancji < 3000 cd/m². W tej technologii punkty LED nie są widoczne dla obserwatora.

8.3.7 Szybka mikropryzmatyczna

Ta wysokiej klasy szybka ze szkła akrylowego (PMMA) posiada pryzmaty o określonych parametrach techniki świetlnej. Charakteryzuje się ona jednorodnym rozsyłem światła oraz bardzo skuteczną eliminacją zjawiska olśnienia, dzięki czemu nadaje się także do oświetlenia miejsc pracy z monitorem o luminancji < 3000 cd/m². W połączeniu z LED poszczególne punkty świetlne LED pozostają widoczne i oprawa w stanie włączonym także jest postrzegana jako oprawa LED. Na przykład w przypadku planary stosuje się szybkę MP, która oprócz pryzmatów zawiera cząstki rozpraszające do przodu. Przy dobrym przeciwdziałaniu olśnieniu prowadzi to również do jednorodnego wyglądu pod normalnymi kątami widzenia.

8.3.8 Dyfuzory z pryzmatami wzdłużnymi

Durch das Einbringen von Prismierungen in geeiste Diffusoren ist es möglich, die Abstrahlcharakteristik der klassischen diffusen Normalverteilung zu modifizieren. Dabei kommt der Abstimmung zwischen der Lichttechnik und dem Grad der Einfärbung des Diffusor-Materials eine entscheidende Rolle zu. Vorwärtsstreuende Nanopartikel im Kunstsoff des Diffusors verstärken die lichttechnische Wirkung ohne die optische Erscheinung negativ zu beeinflussen. Dank dieser Füllstoffe und deren lichttechnischen Eigenschaften werden für Diffusorleuchten herausragende System-Effizienzen von bis zu 176 lm/W erreicht, ohne dass die Homogenität der Ausleuchtung darunter leidet. Die Oberfläche der Diffusorwanne ist außen glatt und daher leicht zu reinigen. Diffusoren mit tief-breitstrahlender Abstrahlcharakteristik sind z.B. ideal für niedrige Regalräume, bei denen die Regale bis unter die Decke reichen. Auch die oberen Regalbereiche werden über den Indirekt-Lichtanteil der seitlichen Diffusorflächen ausreichend beleuchtet.

8.3.9 Dyfuzory

Dyfuzory mogą być uformowane jako szybki lub w postaci rynienki. Jako materiał jest stosowane szkło akrylowe (PMMA) lub poliwęglan, a w zastosowaniach przemysłowych szybki mogą także być wykonane ze szkła bezpiecznego jednowarstwowego. Optyki dzielą się na przezroczyste, przezroczyste o strukturze pryzmatycznej, oszronione (satynowane) i opalizujące. Pod względem techniki świetlnej pokrywy różnią się przepuszczalnością i sprawnością. Zwłaszcza w wersjach oszronionych i opalizujących oprawy wyróżniają się spokojnym i homogenicznym wyglądem. W ten sposób np. kwadratowe oprawy do zabudowy mogą pełnić funkcję światła górnego. Kanciaste dyfuzory (rynienki) zawierają świecące elementy boczne i generują udział pośredni, który dyskretnie rozjaśnia sufit. Możliwe zastosowania to np. pomieszczenia administracyjne bez monitorów, sale edukacyjne, sale sprzedaży i przemysł.

8.3.10 Raster

Rastry opraw są zbudowane z elementów metalowych i składają się zarówno z elementów bocznych rastra, jak i lamelek poprzecznych. Elementy boczne wpływają zależnie od konturu na rozsył światła przez oprawę i eliminują zjawisko olśnienia poprzez działanie poprzeczne, podczas gdy lamelki mają działanie przede wszystkim wzdłużne. Wysokogatunkowe rastry zbudowane są z aluminiowych elementów w kształcie parabolicznym o wysokopołyskowej lub anodowanej na jedwabiście matowo powierzchni. Specjalne formy jak mikroraster z dolnymi lamelkami przekrojowymi umożliwiają spłaszczenie opraw i są dodatkowo posrebrzane, aby wzmocnić ich siłę odbicia. Uzyskane w ten sposób wysokie parametry sprawności w połączeniu z precyzyjnym eliminowaniem zjawiska olśnienia przekładają się na bardzo wysoki komfort patrzenia przydatny np. przy stanowiskach pracy z monitorem. Luminancje powyżej granicznego kąta rozsyłu 65° są przy tym obniżone do <1000 cd/m2 . Zapobiega to powstawaniu uciążliwych odbić na monitorach. Dalsze obszary zastosowania to pomieszczenia reprezentacyjne, jak sale zebrań, konferencyjne i recepcyjne. Rastry lustrzane mogą — w razie potrzeby z asymetrycznie rozmieszczonymi źródłami światła — rozsyłać światło także asymetrycznie i oświetlać pionowe powierzchhnie jak tablice ścienne lub powierzchnie prezentacyjne.
Proste odmiany rastrów z białą powierzchnią są stosowane w pomieszczeniach o mniejszych wymaganiach odnośnie techniki świetlnej, jak korytarze i poczekalnie.

8.4 KONSERWACJA

Dla zapewnienia uzyskania stopnia skuteczności norma nakazuje, racjonalnie zresztą, regularne czyszczenie opraw. Techniki świetlne są często wysokogatunkowymi powierzchniami optycznymi, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Należy unikać obciążeń mechanicznych (wycieranie, szorowanie itp.), a także nieodpowiednich środków czyszczących, które mogą powodować pogorszenie lub całkowite zniszczenie właściwości świetlnych powierzchni (patrz punkt 8.1.7). Także pozostałości po użytym płynie czyszczącym mogą powodować powstawanie zgrubień, zmętnienie itp, które będą miały negatywny wpływ na kierowanie światła. Chętnie udzielamy informacji odnośnie poprawnego czyszczenia opraw.

8.5 OPRAWY SPECJALNE I MODYFIKACJE

Warianty specjalne z modyfikacjami elektrotechnicznymi lub mechanicznymi oraz polakierowane na określony kolor RAL są dostępne za dopłatą po kontroli wykonalności. Oprawy specjalne przechodzą w Regiolux takie same badania jak standardowe.

8.6 ZNAKI JAKOŚCI, KLASA OCHRONNOŚCI I STOPIEŃ OCHRONY

Wszystkie oprawy Regiolux są skonstruowane zgodnie z uznanymi regułami techniczymi i w 100% badane elektrotechnicznie. Oprawy są standardowo przystosowane do napięcia 230 V, 50 Hz i temperatury powietrza 25°C oraz spełniają wymogi europejskich norm i dyrektyw odnośnie bezpieczeństwa urządzeń, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywności energetycznej.

Informacje o znakach jakości podawane są zazwyczaj  w sposób uogólniony. Można bez problemu przeprowadzić weryfikację na poziomie artykułu.
Znak  jest europejskim znakiem bezpieczeństwa opraw. Warunki badania określone są w normie DIN EN 60598. Znak  nadawany jest wraz z numerem identyfikacyjnym europejskiego urzędu certyfikującego (VDE = 10). Stanowi to dowód na to, że oprawy spełniają wymagania norm, czyli zostały skonstruowane i przebadane zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE.
Oznaczenie dotyczące sufitów z&nbsp;termoizolacją. Oprawy mogą być bezpośrednio przykrywane materiałem izolacyjnym.
W zakładach produkcyjnych, gdzie wskutek osadów z pyłu lub włókien występuje zagrożenie pożarowe, zgodnie z normą EN 60598-2-24 muszą być stosowane oprawy ze znakiem , które spełniają wymagania stopnia ochrony co najmniej IP50. Montaż musi zostać przeprowadzony ściśle według instrukcji.
Oprawy ze znakiem przeznaczone są do zabudowy i nabudowy w meblach. Skonstruowane są w taki sposób, aby w razie zwarcia oprawy nie doszło do zapalenia materiału palnego lub trudnopalnego w rozumieniu VDE 0710, część 14. Montaż musi zostać przeprowadzony ściśle według instrukcji, aby nie popełnić błędu.
Oprawy ze znakiem przeznaczone są do zabudowy i nabudowy w meblach. Zbudowane są w taki sposób, aby w razie zwarcia oprawy nie doszło do zapalenia materiału, którego właściwości palne w rozumieniu VDE 0710, część 14, nie są znane. Montaż musi zostać przeprowadzony ściśle według instrukcji, aby nie popełnić błędu.
Udaroodporność Kod IK-Code będący międzynarodową klasyfikacją zgodną z normą IEC 62262 opisuje odporność obudów sprzętu elektrycznego na obciążenia mechaniczne, w szczególności na udary. Klasy IK odpowiadają minimalnej energii udaru wyrażonej w dżulach, którą musi wytrzymać obudowa.
Kod IK Energia udaru (dżul)
00 brak ochrony
01 0,15
02 0,20
03 0,35
04 0,50
05 0,70
06 1
07 2
08 5
09 10
  10 20
Oprawy z tym znakiem spełniają wymagania normy EN 60598-1 do temperatury podanej przy znaku.
Badania wykonywane są zgodnie z IEC 60695-11-5 (badanie palnikiem igłowym) lub IEC 60695-2-10 (badanie rozżarzonym drutem).
Oprawy odporne na uderzenie piłką wg DIN 18032, część 3, i VDE 0710, część 13.
Oprawy przystosowane do oświetlenia kortów tenisowych wg DIN 67526.
Znak  nadawany jest przez samego producenta. Oświadcza on w ten sposób na własną odpowiedzialność, że zapewniona jest zgodność ze stosownymi dyrektywami WE lub UE. Zgodność z dyrektywą „niskonapięciową” 2006/95/WE, dyrektywą „EMC” 2004/108/WE (odporność na zakłócenia, działanie zakłócające) oraz efektywność energetyczna (dyrektywy 2005/32/WE i WE 245/2009) są warunkami minimalnymi nadawania znaku naszym produktom.
Symbol ten oznacza zdatność opraw do oświetlenia stanowisk pracy z monitorem zgodnie z normą DIN EN 12464-1. Liczba stopni oznacza, że dookólna luminancja na wszystkich poziomach oprawy powyżej tego kąta nie przekracza pewnej wartości granicznej. Norma przewiduje różne wartości graniczne zależnie od jakości i ustawień monitora.
Oprawy UGR 19 zgodnie z metodą oceny oślepiania UGR uzyskują wartość graniczną <= 19. Podstawę oceny stanowią warunki tak zwanego pomieszczenia standardowego z kierunkiem patrzenia prostopadle względem oprawy i wzdłuż oprawy.
Oprawy Ready for IoT ze zintegrowanym sterownikiem DALI lub DALI2 udostępniają dodatkowe dane sprzętu, które mogą być dalej wykorzystywane w Internecie Rzeczy (Internet of Things – (IoT). Do rejestrowania, analizy i przesyłania tych danych niezbędne jest odpowiednie sterowanie instalacją.
Oprawy wyposażone są w technikę tunable white i w połączeniu z odpowiednim sterownikiem umożliwiają dynamiczne zmiany barwy światła i poziomu oświetlenia. Poprzez symulację dziennego cyklu świetlnego ma to działanie zgodne z zegarem biologicznym człowieka (Human Centric Lighting).
Oprawy można generalnie stosować w zakładach przetwórstwa spożywczego z&nbsp;certyfikatem IFS w wersji 6 i/lub BRC Global Standard Food w wersji 6.
Oprawy z tym znakiem przebadane zostały w Instytucie Fraunhofera IPA pod kątem emisji cząsteczek i jednostek tworzących kolonię (CFU) oraz zostały dopuszczone do użytku w pomieszczeniach czystych.
Oprawy z tym znakiem zostały zaprojektowane zgodnie z rozwiązaniami pochodzącymi z przebadanych opraw , ale nie były oddzielnie certyfikowane przez Instytut Fraunhofera IPA.
Oprawy oznaczone tym symbolem zostały poddane specjalnej ocenie, która zapewnia brak migotania w określonych zakresach częstotliwości, np. nagrania filmowe, użycie skanera itp.

 

Oprawy ze znakiem Indoor wg IEC 60417-5957 przeznaczone i dopuszczone są tylko do użytku wnętrzowego.
Oprawy o klasie ochronności I muszą być podłączone do przewodu ochronnego.
Oprawy o klasie ochronności II są zaopatrzone w izolację ochronną, połączenie z przewodem ochronnym nie jest dozwolone.

Oprawy o klasie ochronności III są dopuszczone tylko do zasilania napięciem bardzo niskim &lt; 50 V (wartość skuteczna).

 

Pierwsza cyfra charakterystyczna Krótki opis Krótki opis ciał obcych, które nie mogą się przedostać do obudowy
0 Bez ochrony Brak szczególnej ochrony.
1 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy większej niż 50 mm Duże części ciała, np. dłoń (jednak bez ochrony przed umyślnym dotknięciem); twarde ciała obce.
2 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy większej niż 12 mm Palec lub podobne przedmioty do 80 mm długości. Twarde ciała obce o średnicy powyżej 12 mm.
3 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy większej niż 2,5 mm Narzędzia, druty itp. o średnicy lub grubości powyżej 2,5 mm; twarde ciała obce o średnicy powyżej 2,5 mm.
4 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy większej niż 1 mm Druty lub paski o grubości powyżej 1 mm; twarde ciała obce o średnicy większej niż 1 mm.
5 Ochrona przed pyłem Brak całkowitej ochrony przed wnikaniem pyłu, ale ilość wnikającego pyłu jest ograniczona do poziomu nieszkodliwego dla poprawnego działania urządzenia.
6 Ochrona pyłoszczelna Ochrona przed wnikaniem pyłu.
Druga cyfra charakterystyczna Krótki opis Szczegółowy opis ochrony zapewnianej przez obudowę
0 Bez ochrony Brak szczególnej ochrony.
1 Ochrona przed padającymi kroplami wody Padające pionowo krople wody nie powodują żadnych szkód.
2 Ochrona przed padającymi kroplami wody pod kątem do 15° Padające pionowo krople wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od wyznaczonego położenia roboczego nie powodują żadnych szkód.
3 Ochrona przed natryskiwaniem wodą Natryskiwanie wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu nie powoduje żadnych szkód.
4 Ochrona przed bryzgami wody Bryzgi wodą z dowolnego kierunku nie powodują żadnych szkód.
5 Ochrona przed strugą wody Kierowanie strumienia wody z dyszy z dowolnego kierunku nie powoduje żadnych szkód.
6 Ochrona przed polewaniem silną strugą wody Przy polewaniu silnymi strugami lub strumieniem wody pod ciśnieniem woda nie może wniknąć do obudowy w szkodliwej ilości.
7 Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie Przy zanurzeniu obudowy w wodzie z zachowaniem określonych warunków dotyczących ciśnienia i czasu nie może do obudowy wniknąć woda w szkodliwej ilości.
8 Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie Urządzenie jest zdatne do ciągłego zanurzenia w wodzie; warunki muszą zostać określone przez producenta Uwaga: zazwyczaj oznacza to, że urządzenie jest całkowicie uszczelnione, ale w przypadku niektórych urządzeń może oznaczać, że woda wprawdzie wnika do wnętrza, ale nie wyrządza żadnych szkód.