OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA

Od ponad 10 lat cena prądu stale rośnie i nadal nie widać końca tego wzrostu. Przy podziale kosztów instalacji oświetleniowych należy bardziej efektywnie wykorzystywać istniejące zasoby i wykrywać potencjalne oszczędności. Inteligentne spożytkowanie światła dziennego, zapobieganie niepotrzebnemu zużyciu energii i dopasowana do różnych czynności wzrokowych oraz długoterminowo utrzymywana dzięki funkcjom serwisowania moc świetlna — to są najważniejsze cechy energooszczędnego oświetlenia budynków.

Każda koncepcja oświetlenia jest inna i odznacza się indywidualnymi warunkami ramowymi. Są one tym bardziej indywidualne w projektach, w których mają zostać uwzględnione potencjalne oszczędności wynikające z zarządzania światłem. Droga do efektywnej instalacji oświetleniowej zaczyna się od analizy bieżących kosztów oświetlenia. Działanie to prowadzone jest na styku ekonomii, ergonomii i ekologii i stanowi podstawę do wskazania możliwych oszczędności dzięki zastosowaniu sterownika elektronicznego. Zespół specjalistów ds. optymalizacji energetycznej udziela wszelkiej pomocy podczas opracowywania indywidualnej koncepcji, kierując się swoim bogatym doświadczeniem zdobytym podczas różnorodnych projektów.


DRUŻYNA OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ


Jeśli mają zostać zidentyfikowane i wykorzystane wszystkie potencjalne oszczędności, wskazane jest zasięgnięcie porady ekspertów już na wczesnym etapie działań. Nadzór ekspertów ważny jest również w fazie realizacji. Nasz zespół ds. optymalizacji energetycznej z wieloletnim doświadczeniem w realizacji różnych projektów chętnie pomoże w opracowaniu indywidualnych rozwiązań. .

TEMATY OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ

LED

Technologia LED szybko i skutecznie zdominowała sferę oświetlenia technicznego. Diody LED są bardzo efektywne energetyczne i odznaczają się wysoką trwałością pod warunkiem niezawodnego odprowadzania ciepła. Sterowanie za pomocą sterowników elektronicznych umożliwia osiągnięcie optymalnych poziomów sprawności. Na potrzeby sklasyfikowania techniki świetlnej podajemy w przypadku opraw LED bezwzględne dane fotometryczne. Oprócz wydajności należy podkreślić ich znakomite oddawanie barw. Dzięki solidności, wytrzymałości oraz odporności na wstrząsy i uderzenia samych diod LED ich zakres zastosowań jest niezwykle szeroki. Nowe formy konstrukcyjne diod LED pociągają za sobą zmiany we wzornictwie opraw. Decydujący wpływ na efektywność opraw ma optymalne zestrojenie modułów LED, ich barw światła oraz strumieni świetlnych, a także optyk. W celu pełnego wykorzystania potencjału oszczędności diod LED należy jednak zastosować także systemy zarządzania światłem. Wzrost efektywności wykazujemy w obliczeniach porównawczych zależnie od warunków danego pomieszczenia. Do tych ewidentnych walorów technicznych dochodzą jeszcze ekonomiczne.

Świetlówki T5

Te świetlówki o średnicy rury 16 mm i dwóch różnych mocach przy każdej długości są przystosowane do pracy w temperaturze powietrza 35°C ze statecznikiem elektronicznym. Ze względu na niewielkie wymiary świetlówek T5 umożliwiają one miniaturyzację opraw. W typoszeregach HE (High Efficiency) o mocy 14, 21, 28 i 35 W są one w stanie osiągnąć skuteczność świetlną sięgającą 104 lm/W. Cechują się takimi samymi luminancjami, ale różnymi długościami świetlówki, które wydają się równie jasne. Idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach wymagających dużej ilości światła są modele z typoszeregu HO (High Output). Są one zaprojektowane pod kątem silnego strumienia światła i dostępne w wersjach o mocy 24, 39, 49, 54 i 80 W. W przypadku jednej długości (1480 mm) dostępne są 3 moce: 35, 49 i 80 W.

Świetlówki T8

Te świetlówki o średnicy rury 26 mm są przystosowane do pracy w temperaturze powietrza 25°C ze statecznikiem elektronicznym. Ze względów energetycznych zasilanie statecznikami indukcyjnymi jest obecnie coraz rzadziej stosowane. Świetlówki trójpasmowe (np. barwa światła 840 i 830) wyróżniają się maksymalnym strumieniem światła i dobrym oddawaniem barw. W przypadku użytkowania ze statecznikiem elektronicznym zapewniona jest wysoka skuteczność świetlna sięgająca 91 lm/W. Dobrym rozwiązaniem zwiększającym efektywność energetyczną są rozwiązania renowacyjne do standardowych świetlówek o mniejszej mocy świetlnej.

ZASILACZE

 

Stateczniki do świetlówek klasyfikowane są na podstawie indeksu efektywności energetycznej (EEI). Ponadto dzielone są według BAT (Best Available Technology = najlepsza dostępna technologia). Sterowniki elektroniczne do opraw LED nie podlegają żadnej klasyfikacji. W tym przypadku wyznaczana jest moc systemu, z której wyprowadzana jest efektywność całej oprawy.

  • Statecznik konwencjonalny
  • Dławik z miedzi i owiniętego rdzenia żelaznego
  • Statecznik niskostratny
  • Dławik z grubego drutu miedzianego i wysokogatunkowego żelaza
  • Statecznik elektroniczny
  • Inwerter / filtr tętnień / filtr wysokich częstotliwości
  • Świetlówka zasilana jest prądem o wysokiej częstotliwości (> 30 kHz)
A1-BAT Statecznik elektroniczny z funkcją ściemniania i lepszą sprawnością
A1 Statecznik elektroniczny z funkcją ściemniania
A2-BAT Statecznik elektroniczny z minimalnymi stratami
A2 Statecznik elektroniczny z mniejszymi stratami
A3 Statecznik elektroniczny
B1 Statecznik indukcyjny o bardzo niskich stratach
B2 Statecznik indukcyjny o umiarkowanych/niskich stratach — od 1.3.2012 maks. dozwolona strata w stanie gotowości wynosi 0,5 W
C Statecznik indukcyjny z umiarkowanymi stratami — niedozwolony od 21.11.2005
D Statecznik indukcyjny o bardzo wysokich stratach — niedozwolony od 18.12.2002

 

TECHNIKA ŚWIETLNA

Oprawy, które są przeznaczone do częstego użytkowania, powinny odznaczać się jak najlepszą sprawnością. Ma na to wpływ wykonanie elementów kierujących rozsyłem światła z wysokogatunkowych materiałów, jak np. aluminium o najwyższej klasie czystości charakteryzujące się dobrymi właściwościami odbiciowymi, a także osłony przeciwolśnieniowe, jak szybki lub rastry. Dalsze kryteria to rozsył światła oraz zachowanie termiczne oprawy, dostosowane do funkcji oświetlenia. Optymalne zestrojenie tych czynników daje w efekcie oprawy, które są w stanie rozsyłać jak największą ilość światła. Przekłada się to na zmniejszenie wymaganej liczby sztuk opraw w instalacji.

Regiolux zamieszcza w swoim katalogu i Internecie zestawienie wszystkich istotnych wartości swoich opraw. Są to m.in. krzywe rozkładu natężenia światła zgodnie z DIN 5032 (wzdłuż i w poprzek osi oprawy) oraz tabela wymaganych opraw na jednostkę powierzchni przy określonych wysokościach pomieszczenia i natężeniu 300 lx lub 500 lx.

SERWISOWANIE

Warunkiem bezproblemowego i skutecznego funkcjonowania systemów oświetlenia jest uwzględnienie w ich cyklu życia kosztów serwisowania. Należy przyjąć, że koszty utrzymania wyniosą około 25% kosztów instalacji oświetleniowej. Pozycja ta obejmuje nie tylko czyszczenie i przeglądy, ale także wymianę źródeł światła i związany z tym nakład pracy. Bezobsługowe systemy, zamknięte oprawy o wysokim współczynniku utrzymania i przemyślane, proste metody wymiany źródła światła przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji, a w konsekwencji zwiększenia opłacalności zakupu. Cykle przeglądów zależą bezpośrednio od wybranej oprawy i zamontowanego źródła światła. Dlatego wyznaczenie współczynnika utrzymania wymaga zawsze uwzględnienia źródła światła razem z oprawą. Wskazany jest wybór źródeł światła o wysokiej trwałości, a tym samym niższych ponoszonych kosztach wymiany. 

NOWOCZESNE MYŚLENIE O PLANOWANIU OŚWIETLENIA

Wymogi prawne, trendy i rosnące koszty energii kształtują w coraz większym stopniu wyposażenie techniczne instalacji budynków, w tym instalacji oświetleniowych. Znajdują one wyraz chociażby w nowelizacji rozporządzenia o oszczędności energii (EnEV). Równocześnie w instalacjach oświetleniowych coraz częściej spotyka się sterowniki światła i systemy zarządzania światłem. Dzięki zastosowaniu inteligentnego sterowania światłem można osiągnąć oszczędność energii na poziomie nawet 80% w porównaniu z typowymi instalacjami. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o małą, średnią, czy dużą instalację oświetleniową. 

Od prostego włączania i wyłączania poprzez czujniki ruchu i obecności po złożone instalacje DALI z regulacją uwarunkowaną ilością światła dziennego, Regiolux oferuje zróżnicowane rozwiązania do efektywnego sterowania instalacjami oświetleniowymi i regulacji ich działania. Istotne jest osiągniecie zalecanego poziomu oświetlenia w miejscach pracy z uwzględnieniem wymogów technicznych.

Czujniki światła i obecności w pomieszczeniach, które nie są na stałe wykorzystywane, należą już do typowych elementów wyposażenia. Warunkiem efektywnego korzystania z oświetlenia na szeroką skalę, zgodnie z nowoczesną strategią Facility Management, jest optymalne sterowanie bieżącym oświetleniem za pomocą parametryzowanych i programowanych systemów zarządzania światłem. Wydajność i komfort idą w tym przypadku ręka w rękę. Przy świetle dziennym sztuczne światło nie jest po prostu tylko dodatkowo włączane, lecz przyciemniane odpowiednio do wymaganego oświetlenia całościowego. Działania urządzeń cieniujących wprowadzane są dodatkowo do sterownika.

Już zastosowanie standardowych opraw firmy Regiolux w typowych instalacjach pozwala trwale obniżyć koszty eksploatacji i utrzymania dzięki optymalnym wartościom mocy systemu.