simon-caspersen-oJ7SV6vQfBA-unsplash | © simon-caspersen

ARMATUREN VOOR BEDRIJFSRUIMTES MET POTENTIEEL BRANDGEVAAR

Regiolux heeft in zijn relevante productgroepen een grote verscheidenheid aan armaturen opgenomen die volgens EN 60598-2-24 zijn gecertificeerd met het D-kenmerk. Deze voldoen aan de eisen voor armaturen voor bedrijfsruimtes met potentieel brandgevaar. Armaturen en verlichtingssystemen moeten in overeenstemming met DIN VDE 0100-559 worden geselecteerd en geïnstalleerd.

Bedrijfsruimtes met potentieel brandgevaar zijn volgens de "Veiligheidseisen voor elektrische installaties tot 1000 V" (VdS 2046) ruimtes, locaties of plaatsen in gebieden waar brandgevaar bestaat door

• het type materialen dat wordt verwerkt of opgeslagen,
• de verwerking of opslag van brandbare materialen of
• de ophoping van stof en dergelijke.

Het bovengenoemde brandgevaar bestaat als er gevaarlijke gassen aanwezig zijn die gemakkelijk kunnen ontbranden bij verhoogde bedrijfstemperaturen of door een storing veroorzaakte temperaturen van elektrische apparatuur.

Met het D-symbool worden armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur gekenmerkt. Deze verlichtingssystemen zijn zodanig ontworpen dat er zich geen brandbare stoffen of vezels in gevaarlijke hoeveelheden kunnen ophopen en hitte kunnen veroorzaken. Ze zijn zodanig ontworpen dat ze geen temperaturen bereiken waardoor stof of vezels kunnen ontbranden. Ze voldoen minimaal aan de beschermingsgraad IP 5X, voor brandbare vaste stoffen IP 4X. Verder zijn ze zodanig geconstrueerd dat er geen onderdelen of componenten vanaf kunnen vallen. De armaturen moeten worden beschermd tegen mechanische belasting.

In DIN VDE 0100-559 wordt de opbouw van een verlichtingssysteem beschreven. Daarin worden de eisen voor de planning en de bouw van een installatie vastgelegd. Bij de D-markering hoort de verplichting voor nauwkeurige informatie over het type installatie, die wij als fabrikant van armaturen gedetailleerd weergeven in de montage-instructies. Ze bevatten, voor zover nodig, ook specificaties over noodzakelijke veiligheidsafstanden.

Daarnaast worden verschillende maatregelen voorgesteld die effectief bescherming bieden tegen het ontstaan en de gevolgen van isolatiefouten en een veilige werking van het elektrische systeem op deze gebieden waarborgen.

Bij de keuze, de planning en de installatie van armaturen moeten de noodzakelijke voorschriften voor bedrijfsruimtes met potentieel brandgevaar in acht worden genomen. Met name het gebruik van ontvlambare stoffen moet juist kunnen worden ingeschat.

elektrische anlagen.pdf
Download
Elektrische installaties in bedrijfsruimtes met potentieel brandgevaar en hiermee verbonden risico's – Richtlijnen voor schadepreventie

ONZE ARMATUREN MET D-MARKERING

Veiligheidsvoorschriften voor elektrische installaties tot 1000 V
Sicherheitsvorschriften bis 1000V.pdf
22.08.2019 | 982,51 kB

Regiolux innovaties - mis niets!