8. ARMATUREN

8.1 BEOOGD GEBRUIK

Regiolux-armaturen mogen uitsluitend worden uitgerust met lampen die worden vermeld op het typeplaatje en in het goedkeuringscertificaat. Het gebruik van andere lampen, evenals LED of T5-adapters, is geen beoogd gebruik en kan leiden tot functiebeperkingen en gevaarlijke situaties. Als onderdeel van onze wettelijke productcontroleverplichting conform hoofdstuk 6, par. 4 van de productveiligheidswetgeving ProdSG wijzen wij nadrukkelijk op deze gevaren. De aansprakelijkheid ligt in dergelijke gevallen uitsluitend bij de exploitant.

8.2 BIJZONDERE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Armaturen worden blootgesteld aan een verscheidenheid van externe invloeden. In bepaalde gevallen kan dit betekenen dat armaturen onder moeilijke omstandigheden moeten functioneren, wat van invloed kan zijn op bijv. de levensduur van de armaturen en lampen. Zulke invloeden kunnen leiden tot beperkingen en het verlies van de garantie. Voor de gevolgen die deze bijzondere bedrijfsomstandigheden hebben voor de armaturen, moet de fabrikant worden geraadpleegd. Hieronder geven we een kort overzicht van enkele geselecteerde voorbeelden.

8.2.1 Stroomvoorziening

Regiolux-armaturen zijn ontworpen voor een sinusvormige wisselspanning van 230 V en 50 Hz (zie par. 8.6.). In afwijkende omstandigheden (bijvoorbeeld in het buitenland) moet de operationele apparatuur worden aangepast aan de lokale stroomvoorziening. Om deze reden moet worden gelet op het ontwerp van het aanwezige elektriciteitsnet en de waarden/toleranties hiervan. Dit geldt ook voor netverontreinigingen. Vooral spanningspieken kunnen in extreme gevallen tot vernietiging van componenten leiden. Storingsbronnen moeten, indien nodig in samenspraak met het energiebedrijf, worden omzeild.

8.2.2 Elektromagnetische compatibiliteit

De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) omvat zowel de immuniteit van de armaturen voor externe storingsbronnen als de interferentie op systemen buiten de verlichting. Daarvoor worden in de diverse normen overeenkomstige grenswaarden gedefinieerd. Ondanks de naleving van deze grenswaarden kunnen bij ongunstige bedrijfsomstandigheden soms toch storingen optreden (bijvoorbeeld door radiosignalen). In dergelijke gevallen moet de immuniteit van de elektrische apparatuur worden gecontroleerd. Mogelijke maatregelen die kunnen helpen tegen interferentie zijn het vergroten van de afstand tussen armaturen en elektrische apparaten of het wijzigen van de frequentieband van de signaaloverdracht.

8.2.3 Omgevingstemperatuur

Regiolux-armaturen zijn ontworpen voor een omgevingstemperatuur van 25 °C (zie par. 8.6.). Als de omgevingstemperatuur in de praktijk hiervan aanzienlijk afwijkt (bijvoorbeeld bij koelhuizen, werkhallen met proceswarmte), dan moet ruggespraak met ons worden gehouden om te bepalen of de gekozen armaturen kunnen worden vrijgegeven voor de betreffende temperaturen. Vooral bedrijf bij hogere omgevingstemperaturen kan leiden tot uitval, bijvoorbeeld van de elektronische voorschakelapparaten (zie par. 7.1.2.). Eventueel zijn speciale armaturen vereist.

8.2.4 Chemische invloeden

Omgevingen met speciale chemische stoffen in de atmosfeer kunnen verschillende effecten hebben op lampen, armaturen en verlichtingssystemen.

8.2.4.1 Weerstand van kunststoffen

Bestendigheid van kunststoffen De weerstandstabel geeft een overzicht van de chemische bestendigheid van de belangrijkste kunststoffen die voor de armaturen worden gebruikt. De gegevens van de chemische bestendigheid hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van ca. 22 °C.
Bij het reinigen van de kuip/behuizing wordt aanbevolen om een zwakke oplossing van de juiste middelen te gebruiken. Het gebruik van chemie. Wasmiddelen mogen in beperkte mate worden gebruikt.

8.2.4.2 Weerstand van elektronische componenten en LED's

Bestendigheid van elektronische onderdelen en LED's Chemicaliën kunnen elektronische componenten, printplaten en LED's onder bepaalde omstandigheden beïnvloeden. Armaturen met elektronische componenten en printplaten kunnen worden beschadigd, bijvoorbeeld door verhoogde concentraties ammoniak in de atmosfeer. Ook LED's kunnen gevoelig zijn voor chemische invloeden. Als kritisch beschouwde omgevingen zijn bijvoorbeeld omgevingen met een verhoogde hoeveelheid zwavelverbindingen of chloriden, wat kan leiden tot vertroebeling, verkleuring en vermindering van de levensduur.

Reinigingsmiddel PMMA PC
Ajax bestendig bestendig
Alleslijm bestendig met beperking
Dor bestendig bestendig
Fewa bestendig bestendig
Haarversteviger bestendig bestendig
Nagellak/nagellakverwijderaar niet-resistent niet-resistent
Perchloorethyleen niet-resistent niet-resistent
Persil bestendig met beperking
Plexiklar bestendig bestendig
Pril bestendig bestendig
Sidolin niet-resistent bestendig
Siliconenolie bestendig bestendig
Spüli met beperking bestendig
Tri niet-resistent niet-resistent

 

Chemische stof Polyester Acrylglas Polycarbonaat
Aceton niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Alifatische koolwaterstoffen met beperking met beperking bestendig
Alcohol tot 30 % bestendig bestendig bestendig
Alcohol geconcentreerd met beperking niet-resistent niet-resistent
Ammoniak 25 % niet-resistent bestendig niet-resistent
Accuzuur bestendig bestendig bestendig
Aniline niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Aromatische koolwaterstoffen met beperking niet-resistent niet-resistent
Ether met beperking niet-resistent niet-resistent
Ethylacetaat (ester) niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Benzine (wasbenzine) bestendig bestendig bestendig
Benzol niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Bier bestendig bestendig bestendig
Bloed bestendig bestendig bestendig
Broomzuur niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Chloroform niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Chlorofenol niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Dieselolie, ruwe olie bestendig bestendig met beperking
Dioxaan bestendig niet-resistent niet-resistent
Azijnzuur tot 5 % bestendig met beperking bestendig
Azijnzuur tot 30 % bestendig niet-resistent met beperking
Glycerine bestendig bestendig met beperking
Glycol bestendig bestendig bestendig
Glysantin bestendig bestendig bestendig
Kooldioxide bestendig bestendig bestendig
Koolmonoxide bestendig bestendig bestendig
Kalkmelk bestendig bestendig met beperking
Keukenzoutoplossing bestendig bestendig bestendig
Ketonen niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Lysol niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Zeewater bestendig bestendig bestendig
Methyleenchloride niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Methanol niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Metaalzouten en hun waterige oplossingen bestendig bestendig bestendig
Natronloog 2 % met beperking bestendig niet-resistent
Natronloog 10 % niet-resistent bestendig niet-resistent
Petroleumether bestendig bestendig met beperking
Pyridine niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Fenol niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Salpeterzuur tot 10 % bestendig bestendig bestendig
Salpeterzuur 10 tot 20 % met beperking met beperking met beperking
Salpeterzuur vanaf 20 % niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Zoutzuur tot 20 % bestendig bestendig bestendig
Zoutzuur vanaf 20 % bestendig bestendig met beperking
Zwavelzuur tot 50 % bestendig bestendig bestendig
Zwavelzuur tot 70 % bestendig met beperking met beperking
Zwavelzuur vanaf 70 % niet-resistent niet-resistent niet-resistent
Zwaveligzuur tot 5 % met beperking met beperking niet-resistent
Zwavelwaterstof bestendig bestendig bestendig
Zeepsop bestendig bestendig bestendig
Soda bestendig bestendig bestendig
Synthetische zeepwateroplossing bestendig bestendig met beperking
Terpentine bestendig met beperking met beperking
Tetrachloorkoolstof bestendig niet-resistent niet-resistent
Water tot 60° C bestendig bestendig bestendig
Waterstofperoxide tot 40 % niet-resistent niet-resistent met beperking
Waterstofperoxide vanaf 40 % niet-resistent met beperking met beperking
Xylol niet-resistent niet-resistent niet-resistent

 

8.3 ARMATUUROPTIEK EN TOEPASSINGEN

8.3.1 Central.Line.Optic

De Central.Line.Optic is een dubbele of bi-LED-lens die werkt volgens het principe van de totale interne reflectie („total internal reflection“), kortweg TIR-principe genoemd, ​​en daardoor een extreem hoog prestatieniveau mogelijk maakt. Het piekrendement van de lichtopbrengst van het armatuur bedraagt ​​maximaal 195 lm/W. De lensvorm, die precies is afgestemd op de toepassing, zorgt voor de beste verblindingsreductiewaarden, bewezen in de UGR-waarde. Het feit dat de LED's zeer dicht in een lijn zijn gerangschikt en daarom de afzonderlijke punten in een lijn samenvloeien, draagt ​​bij aan de overtuigende uitstraling. De resulterende gelijkmatige lichtverdeling met zijdelingse randverlichting vermindert het licht-donkercontrast in het oog van de toeschouwer en verdiept de positieve indruk. Deze lichttechniek is beschikbaar in de uitvoeringen breed (stralingshoek 95° rotatiesymmetrisch), diep-breed (C0 80° C90 75°) en smal stralend (C0 25° C90 100°). Andere voordelen van deze lichttechniek van hoogwaardig acrylglas zijn de schroefloze bevestiging, het eenvoudig te reinigen oppervlak en de transparante IP54-afdichting voor toepassingen tot IP54. De Central.Line.Optic bedient een breed scala aan toepassingen op het gebied van industrie, logistiek, verkoop, onderwijs en kantoor.

8.3.2 Induividual.Lens.Optic

Bij de combinatie van LED en spotlens bevindt het effectieve oppervlak van de lens zich net boven de LED-lichtpunten zelf, en niet verspreid over de hele plaat. Spotlenzen van PMMA (acrylglas) hebben een speciale, lichttechnisch berekende structuur waarbij het licht doelgericht wordt uitgestraald en verdeeld. Spotlenzen vormen een bijzonder efficiënte manier van lichtsturing met een hoog rendement en optimale rondom-lichtafscherming. De lichtverdeling kan, onder meer, breed-, diep- of extreem diepstralend (gangpadverlichting in hoogbouwmagazijnen) zijn. Zelfs een dubbele asymmetrische lichtverdelingscurve is mogelijk. Deze laatste wordt bij voorkeur in winkels als discounters of vakmarkten toegepast en maakt via een verticaal verlichtingsniveau een gerichte verlichting van goederen aan beide zijden van het gangpad mogelijk. Toepassingen van symmetrisch uitstralende armaturen met spotlenzen zijn te vinden in de industrie, zoals in werkplaatsen en magazijnen. Bij de waarneming van de armaturen blijft de LED als zichtbaar lichtpunt behouden.

8.3.3 Linear.Lens.Profil

Dit lensontwerp van PMMA (acrylglas) wordt voornamelijk gebruikt voor de lichttechniek bij lineaire LED-modules. Lineaire lenzen hebben een speciale, lichttechnisch berekende structuur waarbij het licht doelgericht wordt uitgestraald en verdeeld. Lineaire lenzen vormen een bijzonder efficiënte manier van lichtsturing met een hoog rendement. De lichtverdeling kan, onder meer, breed-, diep- of extreem diepstralend (gangpadverlichting in hoogbouwmagazijnen) zijn. Zelfs een dubbele asymmetrische lichtverdelingscurve is mogelijk. Deze laatste wordt bij voorkeur in winkels als discounters of vakmarkten toegepast en maakt via een verticaal verlichtingsniveau een gerichte verlichting van goederen aan beide zijden van het gangpad mogelijk. Toepassingen van symmetrische uitstralende armaturen met lineaire lenzen zijn te vinden in de industrie, zoals in werkplaatsen en magazijnen. Qua uiterlijk wordt de lineaire lens waargenomen als een lichtlijn.

8.3.4 Fresnellens

Deze lens wordt gekenmerkt door een speciale constructie met een trapvormige groefstructuur. Bij deze lineair ontwikkelde lens wordt het ontwerp gereduceerd tot een fotometrisch berekende schijf, gemaakt van PMMA (acrylglas), die onder meer wordt gebruikt in LED-verlichting. Het licht wordt gebundeld en via verschillende brekingshoeken gericht uitgestraald, waarbij asymmetrische verdelingen mogelijk zijn. Dit wordt o.a. toegepast bij meubelarmaturen voor koofverlichting of voor het verlichten van verticale vlakken.

8.3.5 Multilayer verlichtingstechniek

Deze lichtgeleiding is gebaseerd op de intelligente combinatie van verschillende folielagen die met hun specifieke eigenschappen de gewenste algehele lichtkarakteristiek creëren. Het doel is om ongewenste puntluminantie te vermijden door gerichte verstrooiing – in een of twee lagen – zodat een voor het oog zacht en homogeen uiterlijk wordt gegenereerd. Daarnaast is er een speciaal ontwikkelde lichtgeleidende laag die zorgt voor een passende verblindingsreductie. De meerlaagse technologie maakt uitstekende verblindingsreductiewaarden mogelijk met UGR ≤19 en luminantie <3000 cd/m² en dat bij relatief kleine lichtuittreedopeningen.

8.3.6 Microprismalens voor randtoevoer

Bij het principe van randvoedingsinvoer worden de LED-chips van een armatuur niet traditioneel in de richting van het lichtgevend oppervlak georiënteerd, maar eerst zijdelings gekoppeld in een meerlaagse verlichtingstechniek. Het licht wordt verder gereflecteerd door een lichttransportlens en vervolgens gericht op en neer gericht. Als er geen of slechts een beperkt indirect lichtaandeel moet worden gegenereerd, is de lens aan de bovenzijde voorzien van extra reflectievlakken. Aan de onderkant wordt de multilayer-techniek aangevuld met een zeer effectieve microprismatische lens met berekende piramideprisma's. Dit zorgt voor schermcompatibele verlichting met een luminantiereductie van <3000 cd/m². Met deze technologie zijn LED-punten niet zichtbaar voor de toeschouwer.

8.3.7 Microprismalens voor Backlight technologie

Deze hoogwaardige kunststof lens PMMA (acrylglas) heeft fotometrisch berekende prismapiramiden. Deze lens wordt gekenmerkt door een gelijkmatige lichtverdeling en zeer goede verblindingsbescherming, die ook geschikt is voor de verlichting van beeldschermwerkplekken met een luminantiegrenswaarde < 3000 cd/qm. In combinatie met LED blijven de aparte LED-lichtpunten zichtbaar en wordt de armatuur ook in ingeschakelde toestand als LED-armatuur waargenomen. Bij de planara wordt bijvoorbeeld een MP-lens gebruikt die naast de prisma's voorwaarts verstrooiende deeltjes heeft. Bij een goede verblindingsreductie leidt dit ook onder normale kijkhoeken tot een gelijkmatig beeld.

8.3.8 Diffusors met langsprisma's

Door prisma's in gesatineerde diffusoren in te brengen, is het mogelijk om de stralingskarakteristieken van de klassieke diffuse normale verdeling te wijzigen. De afstemming tussen de verlichtingstechniek en de mate van kleuring van het diffusormateriaal speelt een beslissende rol. Voorwaarts verstrooiende nanodeeltjes in het kunststof van de diffusor versterken het lichteffect zonder het visuele uiterlijk negatief te beïnvloeden. Dankzij deze vulstoffen en hun fotometrische eigenschappen worden bij diffusorarmaturen uitstekende systeemrendementen tot 176 lm/W bereikt zonder dat de homogeniteit van de verlichting in het gedrang komt. Het oppervlak van de diffusorkap is aan de buitenkant glad en daardoor makkelijk schoon te maken. Diffusoren met een smal-breed bundelpatroon zijn bijvoorbeeld ideaal voor lage magazijnen waar de stellingen tot onder het plafond reiken. Door het indirecte lichtaandeel van de zijdelingse diffusorvlakken worden ook de bovenste stellingen voldoende verlicht.

8.3.9 Diffusors

Diffusors kunnen als schijven of als kappen worden ontworpen. Als materialen worden PMMA (acrylglas) of polycarbonaat gebruikt. Voor ruwe industriële toepassingen kunnen de schijven ook worden gemaakt van veiligheidsglas. De optieken zijn onder te verdelen in helder, helder met prismastructuur, bevroren (gesatineerd) en opaal. Lichttechnisch zijn de afdekkingen te onderscheiden in lichtdoorlatendheid en daarmee in efficiëntie. Vooral bij bevroren en opalen uitvoeringen hebben de armaturen een kalme en homogene uitstraling. Zo kunnen bijvoorbeeld vierkante inbouwarmaturen fungeren als bovenverlichting. Hoekige diffusors (kappen) zijn voorzien van lichtgevende zijpanelen en genereren zo een indirect lichtaandeel voor discrete plafondverlichting. Toepassingsgebieden hiervoor zijn bijvoorbeeld kantoren zonder beeldschermen, klaslokalen, showrooms of industrie.

8.3.10 Rooster

Armatuurroosters zijn samengesteld uit metalen onderdelen en bestaan uit zijdelen en dwarslamellen. De zijdelen beïnvloeden, afhankelijk van hun vorm, de lichtverdeling van de armatuur en zorgen voor de dwarsafscherming terwijl de lamellen in eerste plaats voor de overlangse afscherming dienen. Hoogwaardige roosters zijn samengesteld uit parabolische aluminium roosterelementen, waarbij het oppervlak hoogglanzend of gesatineerd is geanodiseerd. Speciale ontwerpen zoals microroosters met laag geprofileerde dwarslamellen maken zeer platte armaturen mogelijk en beschikken over een extra reflectieversterkende zilvercoating. De resulterende hoge efficiëntie in combinatie met een exacte afschermingsbegrenzing zorgen voor een hoog zichtcomfort, bijvoorbeeld voor beeldschermwerkplekken. De lichtsterktes boven de grens van de stralingshoek van 65° zijn daarbij tot <1000 cd/m2 gereduceerd. Hinderlijke reflecties op schermen worden vermeden. Andere toepassingen zijn representatieve ruimtes zoals vergader-, congres- en ontvangstruimtes. Spiegelroosters kunnen, indien nodig met symmetrisch geplaatste lampen, zelfs asymmetrisch uitstralen en verticale oppervlakken zoals schoolborden of presentatievlakken verlichten.
Eenvoudig roostervarianten met een wit oppervlak kunnen worden toegepast in ruimtes waar geringere lichttechnische eisen worden gesteld, zoals in gangen en wachtruimtes.

8.4 ONDERHOUD

Voor het behoud van de functionaliteit is een regelmatige reiniging van armaturen in de norm opgenomen en ook zinvol. Bij verlichtingstechnologie worden vaak hoogwaardige optische oppervlakken gebruikt en deze moeten daarom met voorzichtigheid worden behandeld. Mechanische belastingen (afvegen, wrijven enz.) moeten worden vermeden evenals het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen, omdat beide kunnen leiden tot beschadiging of zelfs vernietiging van de lichttechnische eigenschappen van de oppervlakken (zie par. 8.1.7.). Ook kunnen resten van gebruikte reinigingsvloeistoffen etc. randen en strepen veroorzaken die de lichtsturing nadelig beïnvloeden. Over correcte reiniging van armaturen geven wij u graag gedetailleerd advies.

8.5 SPECIALE ARMATUREN EN MODIFICATIES

Speciale uitvoeringen met elektrische of mechanische aanpassingen, evenals speciale lakkleuren volgens RAL-kleuren, zijn na een haalbaarheidscontrole tegen meerprijs beschikbaar. Speciale armaturen ondergaan bij Regiolux dezelfde tests als standaard armaturen.

8.6 KEURMERK, BESCHERMINGSKLASSE EN MATE VAN BESCHERMING

Alle Regiolux-armaturen zijn gebouwd volgens de erkende regels van de technologie en elektrotechnisch 100% getest. De armaturen zijn standaard ontworpen voor 230 V, 50 Hz en een omgevingstemperatuur van 25 °C en voldoen aan de eisen van de Europese normen en richtlijnen waaronder de ENEC-bepalingen met betrekking tot de veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en energie-efficiëntie.

Informatie over de keurmerken wordt meestal in algemene vorm weergegeven. Een controle op artikelniveau kan zonder problemen worden uitgevoerd.
Het -keurmerk is het Europese veiligheidsteken voor armaturen. De testspecificaties zijn vastgelegd in de DIN EN 60598. Het -keurmerk wordt toegekend in combinatie met het identiteitsnummer van een Europese keuringsinstantie (VDE = 10). Daarmee wordt gedocumenteerd dat de armaturen "conform de norm",, in overeenstemming met de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG, zijn gebouwd en getest.
Markering voor geïsoleerde plafonds. Armaturen mogen rechtstreeks worden afgedekt met isolatiemateriaal.
In bedrijfsruimtes met potentieel brandgevaar als gevolg van stof- en/of vezelafzettingen moeten de armaturen volgens EN 60598-2-24 met het -symbool gemarkeerd zijn en ten minste voldoen aan beschermingsklasse IP50. Bij de montage moeten de montageaanwijzingen in acht worden genomen.
Armaturen met -markering zijn bestemd voor de aan- en inbouw in meubels. Ze zijn zo gebouwd dat normaal of moeilijk ontvlambare materialen in de zin van de VDE 0710 deel 14 bij uitval van de armatuur niet kunnen worden ontstoken. Om montagefouten uit te sluiten, moeten de montageaanwijzingen in acht worden genomen.
Armaturen met -markering zijn bestemd voor de aan- en inbouw in meubels. Ze zijn zo gebouwd dat materialen waarvan de ontvlambaarheidseigenschappen in de zin van de VDE 0710 deel 14 niet bekend zijn, bij uitval van de armatuur niet kunnen worden ontstoken. Om montagefouten uit te sluiten, moeten de montageaanwijzingen in acht worden genomen.
Slagvastheid - De IK-code als internationaal geldige classificatie volgens IEC 62262 beschrijft de weerstand van behuizingen van elektrische bedrijfsmiddelen tegen mechanische belasting, met name stootbelasting. De IK-klassen komen overeen met de respectieve slagenergie in Joule, die de behuizing op zijn minst moet kunnen weerstaan.
IK-code Slagenergie (Joule)
00 geen bescherming
01 0,15
02 0,20
03 0,35
04 0,50
05 0,70
06 1
07 2
08 5
09 10
  10 20
Armaturen met dit symbool voldoen aan de standaardcondities EN 60598-1 voor de bij het teken aangegeven temperatuur.
De tests worden uitgevoerd conform IEC 60695-11-5 (vlamtest met naald) c.q. IEC 60695-2-10 (gloeidraadtest).
Balbestendige armaturen volgens DIN 18032 deel 3 en VDE 0710 deel 13.
Armaturen optimaal afgestemd op tennis volgens DIN 67526.
De -markering wordt door de fabrikant zelf aangebracht. Daarmee bevestigt hij op eigen verantwoordelijkheid de conformiteit met de desbetreffende EG- c.q. EU-richtlijnen. De conformiteit met de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG, de "EMC-richtlijn" 2004/108/EG (immuniteit, storingsemissie) en energie-efficiëntie (richtlijnen 2005/32/EG en EC 245/2009) zijn de voorwaarden voor de -markering voor onze producten.
Met dit symbool wordt de geschiktheid van armaturen voor beeldschermwerkplekken op basis van de DIN EN 12464-1 aangegeven. Het aantal graden betekent dat de rondom-luminantie boven deze hoek op alle lichtniveaus bepaalde grenswaarden niet overschrijdt. Afhankelijk van de kwaliteit van het beeldscherm en de schermweergave voorziet de norm in verschillende grenswaarden.
 De armaturen voldoen aan de grenswaarde <= 19 conform verblindingsevaluatiemethode UGR. Als basis voor de evaluatie dienen de omstandigheden in de zogenaamde standaardkamer met de kijkrichtingen dwars op en in de lengterichting van de armatuur.
Ready for IoT - armaturen met geïntegreerde DALI- of DALI2-driver stellen extra apparaatgegevens ter beschikking voor verder gebruik in het Internet of Things (IoT). Voor het registreren, evalueren en overdragen van deze gegevens is een geschikte systeembesturing vereist.
De armaturen zijn uitgerust met tunable white-techniek en maken, in combinatie met een bijbehorende regeling, een dynamisch verloop van lichtkleur en verlichtingsniveau mogelijk. Als simulatie van het daglichtverloop geschikt voor biologisch werkzaam licht (Human Centric Lighting).
De armaturen zijn in principe geschikt voor gebruik bij IFS vers. 6- en/of BRC Global Standard Food vers. 6-gecertificeerde bedrijven in de levensmiddelen- en drankindustrie.
Armaturen met dit symbool zijn door het Fraunhofer Instituut IPA getest en gecertificeerd voor het gebruik in cleanrooms met betrekking tot de emissie van deeltjes en kolonievormende eenheden (CFU).
 Armaturen met dit symbool zijn op basis van de bevindingen met de geteste armaturen  ontwikkeld, maar zijn niet specifiek gecertificeerd door het Fraunhofer Instituut IPA.
Armaturen met dit symbool zijn onderworpen aan een speciale beoordeling, die de vrijheid van flikkering in bepaalde frequentiebereiken, bijv. filmopnamen, scannergebruik, enz. garandeert.

 

Armaturen met beschermingsklasse met Indoor-symbool volgens IEC 60417-5957 zijn uitsluitend geschikt en toegelaten voor gebruik in gebouwen.
Armaturen met beschermingsklasse I moeten op een randaardeleiding worden aangesloten.
Armaturen met beschermingsklasse II hebben een isolatiebeveiliging, een randaardeaansluiting is niet toegestaan.

Armaturen met beschermingsklasse III zijn toegelaten voor gebruik met beveiligde laagspanning < 50V (rms).

 

Eerste kencijfer Korte beschrijving Korte kleine onderdelen waarbij ongerechtigheden niet in de behuizing kunnen binnendringen
0 Onbeschermd Geen bijzondere bescherming.
1 Beschermd tegen vaste ongerechtigheden groter dan 50 mm Grote lichaamsoppervlakken, bijvoorbeeld een hand (echter geen beschermingsmaatregel tegen opzettelijke contact); vaste ongerechtigheden.
2 Beschermd tegen vaste ongerechtigheden groter dan 12 mm Vinger of dergelijk tot 80 mm lengte; vaste ongerechtigheden met een diameter groter dan 12 mm.
3 Beschermd tegen vaste ongerechtigheden groter dan 2,5 mm Gereedschappen, draad enz. met een diameter of dikte groter dan 2,5 mm; vaste ongerechtigheden met een diameter groter dan 2,5 mm.
4 Beschermd tegen vaste ongerechtigheden groter dan 1 mm Draden of strips dikker dan 1 mm; vaste ongerechtigheden met een diameter groter dan 1 mm.
5 Beschermd tegen stof Binnendringen van stof wordt niet volledig verhinderd, maar stof dringt niet in zulke hoeveelheden binnen, dat de correcte werking van het bedrijfsmiddel wordt aangetast.
6 Stofdicht Geen binnendringen van stof.
Tweede kencijfer Korte beschrijving Details over de bescherming door de behuizing
0 Onbeschermd Geen bijzondere bescherming.
1 Beschermd tegen druppelend water Neerdruppelend water (loodrecht omlaagvallende druppels) mag geen schadelijke uitwerking hebben.
2 Beschermd tegen druppelend water beneden 15° Loodrecht omlaag vallende druppels mogen geen schadelijke uitwerking hebben als de behuizing tot 15° wordt gekanteld vanuit zijn beoogde gebruiksstand.
3 Beschermd tegen spatwater Spatwater mag vanuit een hellingshoek tot 60°  ten opzichte van de loodlijn geen schadelijke uitwerking hebben.
4 Beschermd tegen spuitend water Uit willekeurige richting tegen de behuizing gespoten water mag geen schadelijke uitwerking hebben.
5 Beschermd tegen waterstralen Uit willekeurige richting met een sproeier tegen de behuizing gespoten water mag geen schadelijke uitwerking hebben.
6 Beschermd tegen zwaar zeewaterbelasting Zware zeewaterbelasting of waterstralen onder hoge druk mogen niet in schadelijke hoeveelheden in de behuizing binnendringen.
7 Beschermd tegen de gevolgen van onderdompeling Binnendringen van water in schadelijke hoeveelheden mag niet mogelijk zijn als de behuizing wordt ondergedompeld in water onder bepaalde omstandigheden voor wat betreft  druk en tijd.
8 Beschermd tegen onderdompeling Het apparaat is geschikt voor continue onderdompeling in water; de voorwaarden moeten worden aangegeven door de fabrikant. Opmerking: meestal betekent dit dat het apparaat volledig is afgesloten; dit kan echter bij bepaalde apparaten ook betekenen dat water wel binnendringt, maar geen schade veroorzaakt.

 

Regiolux innovaties - mis niets!